ธุรกิจรับสร้างบ้านหรูโดยบริษัทดับบลิวเฮาส์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน

อุตสาหกรรมก่อเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหมายต่อการขยายตัวของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก   อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า หรือย่อหย่อนของงานในรัฐนั้นๆจากค่าตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้การทำงานรับเหมาประดิษฐ์ เป็นการทำงานที่มีผู้ใส่ใจเข้ามาทำ ในการทำงานนี้เยอะ ทั้งกงสีขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อชิงดีชิงเด่นส่วนแบ่งการตลาดที่แยะนี้

เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดข้อสงสัยการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กงสีรับเหมาก่อ ที่ไม่มี ความแน่นหนาต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก บริษัทดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการน้อยรายโดยกองกลางดับบลิวเฮาส์  รับงานก่อคุณภาพทุกระดับทั้งงานรับสร้างบ้านหรู คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักอิง, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ

จากสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2547 กล่าวได้ว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคกิจธุระอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งการงานนี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของเมืองอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับก่อสร้างบ้าน หรือ กลุ่มลูกค้า ที่อยากปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเอง ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้ใช้เที่ยงตรง

และมีความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าท้องตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือแผนการอาคารบ้านเรือนจัดสรร ทั้งนี้เพราะผู้บริโภค กลุ่มนี้มีการออมเงินและมีกฎข้อบังคับทางการเงินที่ดี  แต่ละปีมีค่าการสร้างบ้านหลายพันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมราคาการปลูกบ้านของผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยอีกนับหมื่นล้านบาทต่อปี

This entry was posted in บริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.