แผ่นซับเสียง ช่วยในเรื่องของป้องกันเสียงในห้อง

แผ่นซับเสียง เป็นแผ่นที่ทำจากเส้นใยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใยแก้ว ใยหิน ฟองน้ำ หรือ โฟมเป็นแผ่นสำเร็จรูป อาจหุ้มผ้าหรือผิดผิวด้วยวิธีการอื่นๆ ใช้สำหรับดูดซับเสียง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Sound Absorption คือ ดูดซับเสียง เมื่อเสียงมาตกกระทบจะดูดซับมากกว่าสะท้อน

การใช้งาน คือ ใช้ติดที่ผนังหรือฝ้าเพดาน เพื่อซับเสียงภายในห้อง ไม่ให้ก้องจนเกินไป และที่สำคัญ แผ่นซับเสียงไม่ได้ใช้ในการกันเสียง หากเอามาติดเต็มผนัง ก็ไม่ได้ช่วยให้กันเสียงดีขึ้น

ติดแผ่นซับเสียงอย่างไร ถึงจะดี

การใช้แผ่นซับเสียง เพื่อลดเสียงสะท้อนในห้อง
ในปัจจุบันมีแผ่นซับเสียงมากมายหลายชนิด ทั้งที่ตั้งใจผลิตออกมาเป็นแผ่นซับเสียง และ วัสดุที่สามารถซับเสียงได้ตามธรรมชาติด้วยตัวเอง ดังนั้นเราในฐานะผู้เลือกใช้งานควรทำความเข้าใจกับรายละเอียดตรงนี้สักนิด

ตำแหน่งที่ติดตั้งก็มีผล ต่อการซับเสียงเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นติดแผ่นซับเสียง ด้านหน้าห้อง กับด้านหลังห้อง พฤติกรรมการซับเสียงก็จะเปลี่ยนไป เช่นหากติดหน้าห้องแผ่นซับเสียงจะซับเสียงตั้งแต่แหล่งกำเนิด ตัดออกไปก่อนที่จะวิ่งมาที่หูเราได้ยิน ในทางกลับกันหากไปติดหลังห้อง แผ่นซับเสียงจะมีโอกาสในการซับเสียงสะท้อนที่มาจากวัสดุภายในห้อง เพื่อและตัดเสียงสะท้อนออกไปก่อนที่เสียงสะท้อนจะย้อนกลับมาที่หูเราได้ยิน ค่าแนะนำในเรื่องของ reflection path คือเสียงสะท้อนจะทำมุมตกกระทบเช่นเดียวกับมุมที่เสียงวิ่งชนวัสดุเสมอ

โดยทั่วไปในห้องดูหนังฟังเพลงจึงมีค่าแนะนำโดยประมาณในการหาตำแหน่งเสียงกระทบที่มีผลต่อการได้ยินง่าย ๆ คือใช้กระจก และ แสงไฟฉายเลเซอร์ (จำลองเป็นเสียง) หาตำแหน่งเสียงออกจากลำโพง ที่กระทบกับผนัง และสะท้อน เข้าสู่จุดรับฟังที่รุนแรงที่สุด จากตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละลำโพง แต่ละตัว ทั้งพื้น ผนัง ฝ้า หรืออาจจะคำนวณจาก กฎสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้ เช่นเดียวกัน

ดังนั้น หากจะพิจารณาเลือกใช้แผ่นซับเสียงก็อย่าลืมองค์ประกอบดังกล่าวด้วย เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน และได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการ

This entry was posted in สุขภาพ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.